Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Verkocht
Haarweg 15 B14/15 in Tiendeveen 7936 TP

Haarweg 15 B14/15

7936 TP Tiendeveen
€ 387.500,- k.k.

Omschrijving

1 Algemeen  
2 Vraagprijs  
3 Privaat rechtelijke aspecten
4 Publiekrechtelijke aspecten
5 Omschrijving
5.1 Milieuaspecten en vergunningen
6 Ligging en bereikbaarheid
7 Personeel
8 Overdracht going concern en bedrijfsinventaris
9 Omzetcijfers
10 Geheimhouding
11 Voorbehouden
12 Tot slot
 
1...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Woonhuis Bouwjaar 2007 Woonoppervlakte 310 m² Aantal kamers 12
Lees meer

Omschrijving

1 Algemeen  
2 Vraagprijs  
3 Privaat rechtelijke aspecten
4 Publiekrechtelijke aspecten
5 Omschrijving
5.1 Milieuaspecten en vergunningen
6 Ligging en bereikbaarheid
7 Personeel
8 Overdracht going concern en bedrijfsinventaris
9 Omzetcijfers
10 Geheimhouding
11 Voorbehouden
12 Tot slot
 
1 ALGEMEEN
Namens de eigenaar worden vrijblijvend te koop aangeboden 2 groepsaccommodaties welke over 4 villa’s verdeeld zijn, met een maximale capaciteit van 20 personen per accommodatie. De accommodaties zijn gelegen aan de Haarweg 15 B14, Haarweg 15 B15, Haarweg 15 B16 en Haarweg 15 B17 te Tiendeveen.
De aangeboden woningen zijn gelegen op Villapark "Martensplek” in Tiendeveen. Tiendeveen is een dorp in de gemeente Hoogeveen. Villapark "Martensplek” is op korte afstand gelegen van de 18-holes golfbaan ´Golfclub Martensplek´ en natuurgebied Mantingerveld. Het centrum van Hoogeveen, met diverse eetgelegenheden, theater en groot winkelaanbod, bevind zich op ca. 8 km afstand van het aangebodene.
Op het villapark zijn in totaal 30 villa’s aanwezig. De aanbieding betreft 4 villa’s, de overige woningen zijn in eigendom van derden.
De 4 villa’s zijn gelegen op totaal 2.913 m² eigen grond en bestaan uit vrijstaande rietgedekte landhuizen met grote kelder.

2 VRAAGPRIJS
De vraagprijs voor het recreatiebedrijf, met de daarbij behorende bestanddelen als bedrijfsnaam en aanwezige goodwill en voorts met inbegrip van de roerende zaken als bedrijfsmiddelen en bedrijfsinventaris is vastgesteld op:
€ 775.000,-- k.k.
zegge: ZEVENHONDERDVIJVENZEVENTIGDUIZEND EURO kosten koper.

Het is ook mogelijk 1 groepsaccommodatie (2 villa’s) te kopen voor een koopsom van € 387.500,-- k.k..

Bij overgang van het geheel of een gedeelte van een algemeenheid van goederen (‘onderneming’), als bedoeld in Artikel 37d Wet op de Omzetbelasting 1968 moet worden aangemerkt dat er terzake van de goederen en diensten die de overdracht vormen geen omzetbelasting verschuldigd is. Indien de Inspecteur der Belastingen echter van oordeel is dat omzetbelasting dient te worden afgedragen, dan zal verkoper deze alsnog bij koper in rekening brengen.
Alle kosten welke betrekking hebben op de overdracht en levering zijn voor rekening van de koper. De koopsom zal in overleg met de koper worden gesplitst terzake van het over te dragen registergoed, de bedrijfsmiddelen en de bedrijfsinventaris.
 
3 PRIVAAT RECHTELIJKE ASPECTEN (KADASTER)
Geraadpleegde informatie
Door de verkopend makelaar is de volgende informatie geraadpleegd : Kadaster
Kadastrale omschrijving object
Volgens het uittreksel van de directie van het kadaster en openbare registers in Nederland, is het aangebodene kadastraal bekend als:
Hoogeveen S 1409, Hoogeveen S 1410, Hoogeveen S 1411, Hoogeveen S 1412, Totaal geheel 2.913 m².
Opstalrecht nutsvoorzieningen : Enexis B.V., Magistratenlaan 116, 5223 MB 'S-HERTOGENBOSCH
Op de kadastrale berichten is geen zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht opgenomen.
Bijzondere private bepalingen
Ten behoeve van de verkoop zijn de laatste akten van levering opgenomen naar eventuele lasten uit hoofde van erfdienstbaarheden, kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen en overige lasten en beperkingen, welke kenbaar zijn uit de openbare registers als bedoeld in artikel 16, boek 3 BW en zoals blijkt uit en/of voortvloeiend uit de laatste akte van levering of andere akten waarbij hiervoor omschreven rechten werden gevestigd. Voor de inhoud wordt verwezen naar de hieronder vermelde akte welke zijn opgenomen in de bijlagen.
Laatste akte van levering
Het recht is ontleend aan aktenummer : HYP4 53301/42
D.d. : 18-10-2007
Bijzonderheden : De 4 villa’s worden door middel van dezelfde akte aan de huidige eigenaar geleverd.
 
4 PUBLIEKRECHTELIJKE ASPECTEN (BESTEMMINGSPLAN)
Geraadpleegde informatie
Gemeente : Gemeente Hoogeveen
Bestemming
Het geheel wordt juridisch-planologisch geregeld in het bestemmingsplan: “Buitengebied Noord”, vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Hoogeveen op 24-07-2008 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe.
Op grond van de bestemmingsplanverbeelding heeft het aangebodene de bestemming: rv2  Recreatiewoningen terrein.
Op grond van artikel 4 landelijk gebied 1 gelden de volgende regels:
1. het bebouwde oppervlak bedraagt maximaal 80 m² (inclusief aanbouwen en bijgebouwen) dan wel de bestaande oppervlakte indien deze groter is;
2. de perceelsoppervlakte bedraagt per recreatiewoning minimaal 300 m²;
3. de afstand van gebouwen tot de grens met de aanduiding ‘recreatiewoningterrein’ dient ten minste 10 m, dan wel ten minste de bestaande afstand indien deze minder is, te bedragen;
4. de gronden met de aanduiding ‘recreatiewoningterrein’ mogen tot een oppervlakte van 5 ha voor ten hoogste 3% worden bebouwd ten behoeve van beheer en voorzieningen, te verhogen met 1% van het aantal meerdere hectares boven de 5 ha;
5. uitbreiding van het aantal bestaande recreatiewoningen op het recreatiewoningterrein is niet toegestaan;
6. gebouwd dient te worden in één bouwlaag met of zonder kap met een maximale goot- en bouwhoogte van respectievelijk 3,5 m en 6,5 m voor de recreatiewoningen, dan wel ten hoogste de bestaande goothoogte en bouwhoogte indien deze meer bedragen;
7. de afstand tot de perceelgrens bedraagt ten minste 2,5 m;
8. de bouwhoogte voor gebouwen ten behoeve van beheer en voorzieningen bedraagt ten hoogste 10 m, dan wel de bestaande bouwhoogte indien deze meer bedragen. Gebouwd dient te worden in één bouwlaag met kap;
9. per recreatiewoningterrein is ten hoogste één dienstwoning toegestaan. Wat betreft de bouwvoorschriften van dienstwoningen gelden de bepalingen zoals opgenomen in artikel 4, lid 3, sub b;
10. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag voor speeltoestellen maximaal 8 m en voor overige bouwwerken maximaal 3 m bedragen.
 
5 OMSCHRIJVING
Het aangebodene omvat 2 groepsaccommodaties welke over 4 villa’s verdeeld zijn (2x Eethuus en 2x Leefhuus), met een maximale capaciteit van 20 personen per accommodatie. De accommodaties zijn gelegen aan de Haarweg 15 B14, Haarweg 15 B15, Haarweg 15 B16 en Haarweg 15 B17 te Tiendeveen. De villa´s zijn ook als 10 persoonsvakantievilla´s te gebruiken. De aangeboden woningen zijn gelegen op Villapark Martensplek” in Tiendeveen. Op het villapark zijn in totaal 30 villa’s aanwezig. De aanbieding betreft 4 villa’s, de overige woningen zijn in eigendom van derden.
De 4 villa’s zijn gelegen op totaal 2.913 m² eigen grond en bestaan uit vrijstaande rietgedekte landhuizen met grote kelder. De woningen zijn gebouwd in 2007.
De indeling van de villa´s is als volgt:
Eén villa is ingericht als “Leefhuus” en de ander als “Eethuus”. In het “Leefhuus” is een gezellige open haard in een aangename huiskamer. In het souterrain bevinden zich 3 slaapkamers en een prachtige badkamer voorzien van een ruime sauna. Op de 1e verdieping 2 ruime slaapkamers voorzien van eigen badkamer. In het “Eethuus” is een compleet uitgeruste ruime en luxe keuken met natuurlijk voldoende ruimte om gezamenlijk te eten. In het souterrain zijn 3 slaapkamers en een prachtige badkamer voorzien van een 4 persoons Jacuzzi. Op de 1e verdieping 2 ruime slaapkamers voorzien van eigen badkamer. De villa’s liggen geheel vrij en vormen ook qua tuin een eenheid.
De tuinen zijn sfeervol aangelegd met diverse terrassen, een trampoline, schommel en tafeltennistafel.
 
Overeenkomst afval
Tussen de eigenaar van R-Homes Recreatie Vastgoed BV en AREA Zakelijk is een overeenkomst voor het afvoer van huisvuil. 1x per 2 weken worden op vrijdag (oneven week) de containers geleegd.
De overeenkomst is aangegaan per 1 september 2015 voor de duur van 24 maanden. De kosten bedragen €110,24 per jaar voor de huur van de containers en € 23,63 per lediging.
Huurovereenkomst bedlinnen en badgoedpakket
Tussen de eigenaar van R-Homes Recreatie Vastgoed BV en Blycolin is een overeenkomst voor de huur van bedlinnen en badgoedpakketten. Deze overeenkomst is ingegaan per 1 juli 2014 voor de duur van 6 maanden en heeft een opzegtermijn van 2 maanden.
Servicecontract
Tussen de eigenaar van R-Homes Recreatie Vastgoed BV en Top Technisch Beheer is een servicecontract gesloten voor:
- Het jaarlijks onderhoud aan de CV ketels;
- Het controleren en eventueel afstellen van de brander van de CV ketels;
- Het reinigen van de gastoestellen;
- Het controleren van de waterdruk in het systeem;
- Het afstellen en controleren van alle aanwezige regelapparatuur in het gastoestel;
- het jaarlijks uitvoeren van een onderhoudsbeurt aan de MV boxen;
- Het jaarlijks reinigen van de ventielen en de ventilator;
- Het jaarlijks controleren van de jacuzzi;
- Het jaarlijks ontkalken van de vuilwaterpomp(en) met reinigingsmiddel;
- 24/7 storingsdienst.
De overeenkomstkomst is per 10 oktober 2014 aangegaan voor de duur van 12 maanden met een stilzwijgende verlenging van 12 maanden.
Huursituatie
Huidige situatie
Het geheel wordt geëxploiteerd in eigen beheer. Via providers als Groepen.nl, Happyhome en Belvilla worden de groepswoningen aangeboden en verhuurd. Via de eigen website R-Homes kunnen ook reserveringen worden gedaan. De schoonmaak, toezicht en ontvangst is geregeld met lokale inhuurkrachten.

5.1 Milieuaspecten en vergunningen
Geraadpleegde informatie
Bodemloket.nl : De website van het bodemloket geeft onderstaande tekst weer.
Omschrijving
Er zijn geen gegevens bekend in het Bodemloket.
Er is een eigen website beschikbaar.
 
6 LIGGING EN BEREIKBAARHEID
De aangeboden woningen zijn gelegen op Villapark "Martensplek” in Tiendeveen. Tiendeveen is een dorp in de gemeente Hoogeveen van provincie Drenthe.
Villapark "Martensplek” is op korte afstand van de 18-holes golfbaan ´Golfclub Martensplek´ en een natuurgebied gelegen. Het centrum van Hoogeveen, met diverse eetgelegenheden, theater en groot winkelaanbod, bevind zich op ca. 8 km afstand van het aangebodene.
Bereikbaarheid
Het aangebodene is bereikbaar via de A28 en de A37.
Voorzieningen
In de nabije omgeving zijn alle dagelijks benodigde voorzieningen beschikbaar.
Parkeermogelijkheden
Er is parkeergelegenheid voor een aantal auto’s op eigen terrein.
 
7 PERSONEEL
Er behoeven geen personeelsleden overgenomen te worden.
 
8 OVERDRACHT GOING CONCERN EN BEDRIJFSINVENTARIS
De overdracht van het aangeboden recreatiebedrijf geschiedt going concern. Dit houdt in dat het bedrijf is voorzien van voldoende bedrijfsmiddelen en bedrijfsinventaris om het bedrijf goed mee te kunnen exploiteren. Deze zaken worden mee verkocht en zijn in de prijs begrepen. Voorts dient er een verrekening plaats te vinden op de datum van de notariële overdracht of indien anders overeengekomen op die nader tussen partijen overeengekomen datum van de voorraden, de bedrijfsinkomsten en de bedrijfsuitgaven.
Zaken uit de privésfeer van de huidige exploitant blijven buiten de opdracht tot verkoop. Een inventarislijst kan bij serieuze belangstelling verstrekt worden.
 
9 OMZETCIJFERS
Bij serieuze belangstelling wordt op verzoek de winst en verliesrekening worden verstrekt. De verhuuromzet bedraagt circa € 100.000,-
 
10 GEHEIMHOUDING
Deze vrijblijvende verkoopbrochure en de mondeling van de makelaar verkregen informatie over de betrokken onderneming hebben een uiterst vertrouwelijk karakter. Namens van de Loosdrecht b.v. en de verkoper verzoeken wij u ook om alle gegevens welke in dit kader ter kennis worden gebracht (direct of indirect, mondeling of schriftelijk, al dan niet belichaamd in apparatuur, modellen of tekeningen) voor derden geheim te houden, tenzij van de Loosdrecht b.v. en de verkoper daartoe schriftelijk toestemming hebben verstrekt.
Het spreekt daarbij voor zich dat een potentiële kandidaat gerechtigd is om, aan ingeschakelde externe adviseurs of aan mensen binnen de eigen onderneming, die in verband met het eventueel tot stand komen van een transactie strikt noodzakelijk op de hoogte moeten worden gesteld, informatie met betrekking tot de onderneming te verstrekken.
Indien u aanvullende informatie wenst te verkrijgen van derden zoals bijvoorbeeld overheidsinstanties, dan dient hiervoor vooraf overleg gepleegd te worden met de makelaar, dit in verband met de in acht te nemen discretie.
 
11 VOORBEHOUDEN
Deze vrijblijvende verkoopbrochure mag niet worden beschouwd als aanbieding of offerte en wordt verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door de verkoper. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld, voor de juistheid kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard.
Opdrachtgever heeft uitdrukkelijk bepaald dat alle overdrachten van rechten en plichten met betrekking tot derden onder voorbehoud zijn.
 
12 TOT SLOT
Deze informatie is bedoeld om gegadigden een algemene indruk te geven. Het spreekt vanzelf dat te zijner tijd aan de koper een kopie wordt verstrekt van alle bescheiden.
 
Overdracht Status Verkocht Prijs € 387.500,- kosten koper Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Woonhuis Soort woning landhuis Type woning vrijstaande woning Kwaliteit woning Luxe Subtype woning Repeterend doelgroep Bouwjaar 2007 Bouwvorm Bestaande bouw Ligging Aan bosrand, aan park, buiten bebouwde kom en in bosrijke omgeving Recreatiewoning Ja Indeling Woonoppervlakte 310 m² Perceeloppervlakte 1529 m² Overige inpandige ruimte 20 m² Inhoud 680 m³ Aantal kamers 12 Aantal slaapkamers 10 Aantal woonlagen 2 woonlagen en een kelder Energie Verwarming C.V.-Ketel, Gashaard C.V.-Ketel Intergas Bouwjaar C.V.-Ketel 2007 Warmwater C.V.-Ketel Combiketel Ja Brandstof Gas Eigendom Eigendom Buitenruimte Tuin tuin rondom Hoofdtuin Tuin rondom Kwaliteit tuin normaal Bergruimte Schuur / Berging vrijstaand steen Voorzieningen Voorzien van elektra Parkeergelegenheid Garage Geen garage Parkeerfaciliteiten openbaar parkeren Dak Soort dak schilddak Overig Permanente bewoning Nee Onderhoud binnen Goed Onderhoud buiten Goed Huidig gebruik Recreatie Huidige bestemming Rrecreatie Voorzieningen Mechanische ventilatie Ja TV-Kabel Ja Jacuzzi Ja Rookkanaal Ja Schuifpui Ja Dakraam Ja Sauna Ja Kadastrale gegevens Gemeente Hoogeveen Sectie S Perceelnummer 1412 Oppervlakte 804 m² Eigendomssituatie Volle eigendom Kadastrale gegevens Gemeente Hoogeveen Sectie S Perceelnummer 1411 Oppervlakte 725 m² Eigendomssituatie Volle eigendom
Route van naar Haarweg 15 B14/15, 7936 TP Tiendeveen

Vul onderstaand formulier in en wij sturen deze woning voor u door.


Uw gegevens
Gegevens ontvanger
Opmerkingen

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.


Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Doorsturen

Deze woning wordt doorgestuurd naar de door u opgegeven gegevens.