Mijn favorieten

Beheer
Bent u op zoek naar een professionele beheerder voor uw (landelijk) onroerend goed?

Wenst u de administratie van uw Vereniging van Eigenaars (VVE) uit handen te geven?

Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Sinds 1975 is de heer P.A. Bruins Slot werkzaam in het beheer van landelijk onroerend goed. En vanaf 1995 zijn deze beheeractiviteiten opgenomen als een van de kernactiviteiten van de werkzaamheden van ons makelaarskantoor. Op dit moment beheert ons kantoor circa duizend hectare landelijk onroerend goed, gelegen in de provincies Drenthe, Friesland en Overijssel. Onder de opdrachtgevers bevinden zich stichtingen, kerken en vooral particuliere eigenaren. Nog elk jaar groeit de portefeuille. Hieronder wordt een kleine opsomming van de kernactiviteiten van dit onderdeel genoemd.

Beheer van landelijk onroerend goed.

Ons kantoor beheert namens enige tientallen opdrachtgevers landgoederen, bosopstanden en verpachte landerijen en hoeven. In het kader van dit beheer komt de jarenlange ervaring met betrekking tot de navolgende zaken goed van pas:

  • gedegen kennis van de pachtwet
  • begeleiding in ruilverkavelingen
  • deskundig onderhoud van opstallen
  • ervaring in onteigeningsprocedures
  • verkoop en aankoop van onroerende zaken en quoteringen
  • N.S.W. rangschikkings ervaring

Bosbeheer

Bosbouw is een passie. Natuurbouw is tegenwoordig meer in de mode, maar bosbouw bestaat nog steeds. Want een boseigenaar die niets doet, weet dat dit beleid geld kost. Binnen onze beheren worden de bossen op de meest rendabele manier beheerd. Dat betekent: in een vast terugkomend ritme, bosopstanden dunnen en natuurlijk zoveel mogelijk gebruik maken van de subsidies die op dit gebied bestaan.
Uit de beheren wordt jaarlijks de houtoogst aan dunningen en kaalkappen gebundeld en per onderhandse inschrijving op stam aan de meest biedende bosaannemer verkocht.
Enigszins nog ouderwets maar gewoontegetrouw wordt het gevelde hout nog altijd geveld gemeten. Op deze manier wordt er jaarlijks binnen ons beheer nog altijd tegen de duizend kubieke meter naaldhout geoogst.
Bosbeheer is echter niet alleen houtoogsten. Het totale beheer inclusief het regelen van subsidies in het kader van "Programma Beheer" behoren tot ons takenpakket.
Indien bossen met passie beheerd worden, blijkt dat er ook nog eens een goed rendement gemaakt kan worden.!

Vereniging van Eigenaren

Voor verschillende appartementencomplexen is ons kantoor benoemd tot "adminstrateur", dit betekent o.a. dat wij zorg dragen voor de inning van de maandelijkse service-bijdragen, het bijwerken en bijhouden van de administratie, samenstellen balans en exploitatierekening, opstellen begroting, begeleiden onderhoud, vergaderingen leiden, etc.

Tot slot

Ons beheer kenmerkt zich door een zeer persoonlijke rationele aanpak van het beheer van (landelijk) onroerend goed. Geen ellenlange beheerplannen, vergaderingen en verslagen, maar een grote betrokkenheid van een ervaren makelaar/rentmeester, met als rode draad de instandhouding en rentabiliteit van uw bezit.

In dit kader is het niet mogelijk alle facetten van de beheeractiviteiten te beschrijven. Bent u echter geïnteresseerd, neem dan contact op met ons kantoor zodat in een gesprek e.e.a. toegelicht kan worden. U bent van harte welkom.