Mijn favorieten

Regio


Historie

Hoogeveen is ontstaan op 20 december 1625. Die dag kocht Roelof van Echten de grond van een uitgestrekt veengebied van boeren uit de wijkschappen Steenbergen en Ten Arlo. Hij stichtte voor het ontginnen van veen en het ontsluiten van de regio de "Compagnie van Vijfduizend Morgen" (een "morgen" is iets meer dan een hectare).

In het ontginningsgebied vestigden zich tal van turfgravers, winkeliers, handelaren en ambachtslieden. Ook veel schippers kwamen naar deze streek, om de afgegraven turf over het water naar "Holland" te vervoeren. De arbeiders groeven speciaal hiervoor kanaaltjes, wijken genoemd. Er zijn er nog een paar bewaard gebleven.

De twee belangrijkste kanalen in het gebied kruisten elkaar waar nu de Schutstraat, de Alteveerstraat, de Hoofdstraat en 't Haagje samenkomen. Daar ontstond de eerste echte nederzetting. Deze plek is nog steeds bekend als "Het Kruis". De oudste huizen van Hoogeveen zijn er te vinden waaronder het Huis met de Duivengaten(restaurant) en het pand van drogisterij Donker. Na de Tweede Wereldoorlog zijn de kanalen rond Het Kruis gedempt.

Veendorpen

De buitendorpen Elim, Hollandscheveld en Noordscheschut zijn in de achttiende en negentiende eeuw ontstaan. Het veen in Hoogeveen zelf was bijna helemaal afgegraven. Daarom begon de Compagnie van Vijfduizend Morgen met het afgraven van veen in oostelijke richting. Sommige turfgravers verhuisden mee naar het oosten en vestigden zich langs de wijken. In het begin bestonden deze nederzettingen vooral uit lintbebouwing, later ontstonden de kommen.

Het economisch belang van de turfwinning nam rond 1850 snel af. In de buitendorpen schakelde men daarom langzaam over de landbouw. De landbouw vormde de basis voor de industrialisatie in Hoogeveen. Een blikfabriek(nu Impress) en de melkfabriek (DOC) waren de eerste Hoogeveense industrie├źn.

Hoogeveen nu

Na de oorlog heeft de gemeente Hoogeveen een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. De waterwegen verdwenen grotendeels, de brede wegen herinneren er nu nog aan. In de Hoofdstraat is het water terug, nu als waterkunstwerk "De Cascade" die zich een baan slingert door de winkelpromenade. Hoogeveen, qua inwonersaantal de derde gemeente in Drenthe is nu vooral een gemeente met veel ruimte en groen dicht bij de woning. Nieuwe woonwijken zijn o.a. "Aardenburg" en "Erflanden". Oude wijken krijgen te maken met herstructurering.

De plaats Hoogeveen heeft een belangrijke regiofunctie als het gaat om winkelen en werken. De bedrijvigheid is een stuk gevarieerder dan in vroegere jaren. Dankzij de strategische ligging aan de A37 en de A28, spoor en Hoogeveensche Vaart heeft Hoogeveen met name aantrekkingskracht op bedrijven in distributie, transport en logistiek.

Qua recreatie en uitgaan heeft Hoogeveen veel te bieden, bijvoorbeeld met het vernieuwde zwembad De Dolfijn, theater De Tamboer, bioscoop Luxor, museum De 5000 Morgen, Hoogeveen Airport, winkelcentrum, etc.

Hoogeveen bestaat uit elf kernen, te weten: Hoogeveen, Elim, Hollandscheveld, Nieuw Moscou, Noordscheschut, Fluitenberg, Stuifzand, Pesse, Tiendeveen, Nieuweroord en Nieuwlande. Voor meer informatie bekijk onder andere de volgende pagina's:

www.hoogeveen.nl
www.hollandscheveld.nl